מכרז פומבי מס' 2021/05 למתן שירותי יעוץ אסטרטגי עבור המכללה האקדמית אחוה

מספר מכרז: 2021/05
יחידה מפרסמת: אגף כספים ורכש

תאריך פרסום: יום ב', 12.07.2021
מועד הגשה אחרון: יום ב', 09.08.2021 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed