מכרז פומבי מס' 2/2020 - לאספקה והתקנה של שילוט הכוונה חיצוני (טוטמים) ושילוט פנימי במכללה האקדמית אחוה

מספר מכרז: 2/2020
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ו', 21.08.2020
מועד הגשה אחרון: יום ג', 15.09.2020 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

 

היום ה - 06/09/2020 הועלה פרוטוקול סיור מציעים. 

 

היום ה - 23/08/2020 הועלו מסמכי המכרז והחוזה. 

 

  1. סיור מציעים
    1. סיור מציעים יתקיים ביום ה - 02/09/20 בשעה 10:00 בקמפוס המכללה.
    2. ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה במכרז.

 

  1.  
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed