מכרז פומבי מס' 3/2019 - עבודות שיפוץ (חלקי) בניין 5

מספר מכרז: 3/2019
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ב', 15.07.2019
מועד הגשה אחרון: יום ד', 31.07.2019 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: פעיל

 

היום ה - 25/07/19 - הועלה פרוטוקול סיור קבלנים לאתר המכללה האקדמית אחוה. 

 

היום ה - 18/07/19- הועלו מסמכי מכרז + חוזה.

כמו כן, נספח ג' - תוכניות פריסות ופרטים, מפרט טכני וכתב כמויות  יועלה בהמשך. 

 

סיור קבלנים להכרת מיקום העבודה, דרכי הגישה ותנאי העבודה במקום, ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות יתקיים ביום ה - 23/07/2019 בשעה 10:00 בקמפוס המכללה. 

ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה במכרז.

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
₪0.00