מכרז פומבי מס' 3/2019 - עבודות שיפוץ (חלקי) בניין 5

מספר מכרז: 3/2019
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ב', 15.07.2019
מועד הגשה אחרון: יום ד', 31.07.2019 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

 

היום ה - 25/07/19 - הועלה פרוטוקול סיור קבלנים לאתר המכללה האקדמית אחוה. 

 

היום ה - 18/07/19- הועלו מסמכי מכרז + חוזה.

כמו כן, נספח ג' - תוכניות פריסות ופרטים, מפרט טכני וכתב כמויות  יועלה בהמשך. 

 

סיור קבלנים להכרת מיקום העבודה, דרכי הגישה ותנאי העבודה במקום, ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות יתקיים ביום ה - 23/07/2019 בשעה 10:00 בקמפוס המכללה. 

ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה במכרז.

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed