מכרז פומבי מס' 3/2020 - לאספקת שירותי שמירה ואבטחה במכללה האקדמית אחוה

מספר מכרז: 3/2020
יחידה מפרסמת: פרויקטים מיוחדים

תאריך פרסום: יום ו', 23.10.2020
מועד הגשה אחרון: יום ב', 16.11.2020 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

 

היום ה - 10/11/2020 - הועלה מסמך הבהרות מס' 2 לאתר האינטרנט של המכללה. 

 

היום ה - 01/11/2020 - הועלה פרוטקול סיור קבלנים לאתר האינטרנט של המכללה. 

 

היום ה - 25/10/2020 - הועלו מסמכי המכרז והחוזה לאתר האינטרנט של המכללה. 

 

סיור קבלנים להכרת קמפוס המכללה ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות, יתקיים ביום חמישי,

29/10/2020 בשעה 10:30 ברחבת הכניסה לבניין 3.

ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז.

מובהר בזאת, כי הסיור ייערך בהתאם להנחיות משרד הבריאות והגורמים הרלוונטיים וכי על המשתתפים בסיור, לפעול אך ורק בהתאם להוראות משרד הבריאות בקשר עם משבר  "הקורונה".

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed