מכרז פומבי מס' 5/2018 - לאספקת רישיונות שימוש בתוכנות Microsoft במסגרת הסכם Ovs-Es

מספר מכרז: מכרז פומבי מס' 5/2018
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום א', 25.02.2018
מועד הגשה אחרון: יום ג', 13.03.2018 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: בוטל
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed