מכרז ראש ענף תעשיות ורישוי עסקים

    

משרה זו מיועדת לבני האוכלסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים.

ניתן להגיש מעומדות למכרז על לתאריך 02/05/2021

לצפייה במכרז והגשה יש להיכנס לקובץ המצורף


תאריך פרסום
19.07.2021

היקף משרה
חלקית

אזור
חיפה

צפייה בקובץ מצורף

המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים