מלגה (הלוואה) מותנית

סוג המלגה: 
הלוואה מותנית הגשה דרך מזכירות בית הספר לחינוך

מלגה מותנית הינה חלק מהמערך המסייע המיועד לתלמידים סדירים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed), לתלמידים סדירים לתעודת הוראה במסלולים לא אקדמיים ולתלמידים סדירים במסלול הסבת אקדמאים להוראה, במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

יש לראות במלגה המותנית הלוואה בנקאית לכל דבר והיא תעמוד לפירעון מיידי עם תום לימודיו של התלמיד, או עם הפסקת לימודים מסיבה כל שהיא.
לפרטים והרשמה יש לפנות לגב' אירית נוריאל 08-8588173.

 

דרישות סף: 

מיועד לתלמידים סדירים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed), לתלמידים סדירים לתעודת הוראה במסלולים לא אקדמיים ולתלמידים סדירים במסלול הסבת אקדמאים להוראה, במוסדות להכשרת עובדי הוראה.