מלגת אבחון – מכון אל"ה

סוג המלגה: 
מלגת מכללה הגשה במשרד הדיקן
גובה המלגה: 
500 ₪

בקמפוס האקדמי פועל מרכז אבחון המאפשר לאבחן לקויות למידה בקרב מועמדים להשכלה גבוהה. האבחון נעשה על ידי מאבחנים מומחים תוך שימוש בתוכנת מת"ל (מערכת תפקודי למידה) שהיא מערכת אבחון ממוחשבת ותוצאותיה מוכרות על ידי כל המוסדות האקדמיים בארץ. 
דיקן הסטודנטים מעניק מלגת השתתפות בעלות האבחון בסך 500 ₪, לכל סטודנט העומד בקריטריונים הסוציו-אקונומים של מלגת דיקן.

דרישות סף: 

עמידה בקריטריונים הסוציו-אקונומים של מלגת דיקן.