ברכה פלד

ד"ר ברכה פלד

תפקיד: מרצה
טלפון: 072-2248571
שם מחלקה/צוות: הדרכה פדגוגית
שעות קבלה:

 

יחידות מינהל קשורות