מיטל ישראל כהן

מיטל ישראל כהן

תפקיד: מ"מ רכזת שכר
טלפון: 08-8588141
שם מחלקה/צוות: חשבות ושכר

יחידות מינהל קשורות

  • אגף הכספים