נעמה יפרח

נעמה יפרח

תפקיד: מ"מ חשבת המכללה
טלפון:
שם מחלקה/צוות: חשבות ושכר

יחידות מינהל קשורות

  • אגף הכספים