פולינה בורוכובסקי

פולינה בורוכובסקי

תפקיד: מנהלת תקציב ובקרה
טלפון: 08-8588378
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • אגף הכספים