קורל כהן

קורל כהן

תפקיד: רכזת שכר
טלפון:
שם מחלקה/צוות: חשבות ושכר

יחידות מינהל קשורות

  • אגף הכספים