אתי יונגרוירט

אתי יונגרוירט

תפקיד: רכזת מורים חדשים
טלפון:
שם מחלקה/צוות: היחידה לכניסה להוראה, סטאז' ומורים חדשים

יחידות מינהל קשורות

  • בית ספר לחינוך