ג'ורג' קנאזע

פרופ' ג'ורג' קנאזע

תפקיד: ראש התכנית לשפה וספרות ערבית
טלפון:
שם מחלקה/צוות: תפקידים נוספים
שעות קבלה:
בניין 2 חדר מס' 16

יחידות מינהל קשורות

  • בית ספר לחינוך