מונה אלעמור

מונה אלעמור

תפקיד: רכזת ההכשרה הקלינית
טלפון:
שם מחלקה/צוות: הכשרה קלינית במסלול לדוברי השפה הערבית - גיל רך

יחידות מינהל קשורות

  • בית ספר לחינוך