יצחק פרידמן

פרופ' יצחק פרידמן

תפקיד: ראש התכנית לתואר שני במנהל מערכות חינוך
טלפון: 08-8588188
שם מחלקה/צוות:
שעות קבלה:

קישור לדף המרצה:יצחק פרידמן

יחידות מינהל קשורות

  • יחידות מנהל
  • בית ספר לתארים מתקדמים