מיכל עמירם

מיכל עמירם

תפקיד: ראש מינהל בית הספר לתארים מתקדמים
טלפון: 08-8588063
שם מחלקה/צוות:
שעות קבלה:

יחידות מינהל קשורות

  • בית ספר לתארים מתקדמים