אומימה אבו סוכות

אומימה אבו סוכות

תפקיד: רכזת שער לאקדמיה
טלפון: 0722248580
שם מחלקה/צוות: צוות משרד הדיקן

יחידות מינהל קשורות

  • דיקן הסטודנטים