הדר ענקי

הדר ענקי

תפקיד: רכזת סיוע לימודי ויועצת לסטודנטים מהחברה הערבית ויוצאי אתיופיה
טלפון: 08-8588073
שם מחלקה/צוות: צוות משרד הדיקן

יחידות מינהל קשורות

  • דיקן הסטודנטים