הדר שמש ספרד

הדר שמש ספרד

תפקיד: רכזת תכנית 'להיות סטודנט'
טלפון:
שם מחלקה/צוות: צוות משרד הדיקן
שעות קבלה:

ב', ג', ד', ה'  16:00 - 08:00

רצוי לתאם את הפגישה מראש

חדר מס' 5

יחידות מינהל קשורות

  • דיקן הסטודנטים