נוי לוי

נוי לוי

תפקיד: רכזת דיקן סטודנטים
טלפון: 08-8588015
שם מחלקה/צוות: צוות משרד הדיקן
שעות קבלה:

א', ב', ד', ה'  15:00 - 14:00, 12:30 - 10:00

ג'                15:30 - 14:30, 13:30 - 10:00

חדר מס' 1

יחידות מינהל קשורות

  • דיקן הסטודנטים