קורל זמורה

קורל זמורה

תפקיד: רכזת פר"ח לשם
טלפון: 08-8588158
שם מחלקה/צוות: צוות משרד הדיקן
שעות קבלה:

א', ב', ד', ה'  15:30 - 14:00, 12:30 - 10:00

ג'                15:30 - 14:00, 13:30 - 10:00

רצוי לתאם את הפגישה מראש

חדר מס' 8

 

יחידות מינהל קשורות

  • דיקן הסטודנטים