קרן קליין

קרן קליין

תפקיד: מנהלת פיתוח למידה דיגיטלית
טלפון: 072-2248535
שם מחלקה/צוות:
שעות קבלה:

יחידות מינהל קשורות

  • היחידה לתקשוב ולהערכת ההוראה