מירה אוסטרייך

מירה אוסטרייך

תפקיד: מנהלת חשבונות
טלפון: 08-8588109
שם מחלקה/צוות: חשבות ושכר
שעות קבלה:

יחידות מינהל קשורות

  • אגף הכספים