שני עבודי

שני עבודי

תפקיד: חשבת, מנהלת חשבות
דוא"ל: shany_a@achva.ac.il
טלפון: 08-8588510
שם מחלקה/צוות: חשבות ושכר

יחידות מינהל קשורות

  • אגף הכספים