טלי קהמקר

טלי קהמקר

תפקיד: רכזת שיבוץ חדרים ושיבוץ משגיחים
טלפון: 08-8588164
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • לוגיסטיקה אקדמית