ליטל חרזי

ליטל חרזי

תפקיד: רכזת לוגיסטיקה אקדמית
טלפון: 08-8588177
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • לוגיסטיקה אקדמית