לילך ימיני

לילך ימיני

תפקיד: רכזת משגיחות
טלפון: 072-2248529
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • לוגיסטיקה אקדמית