ג'ניה קטלן

ג'ניה קטלן

תפקיד: מתמחה בפסיכולוגיה
טלפון:
שם מחלקה/צוות: קליניקה פסיכולוגית רגישת תרבות

יחידות מינהל קשורות

  • לשכת מנכ"ל