הדר שויגמן

הדר שויגמן

תפקיד: ראש לשכת מנכ"ל
טלפון: 08-8588055/59
שם מחלקה/צוות:
שעות קבלה:

יחידות מינהל קשורות

  • לשכת מנכ"ל