חלי זלמנוביץ

חלי זלמנוביץ

תפקיד: מנהלת תחום רכש
טלפון: 08-8588199
שם מחלקה/צוות: מחלקת רכש והתקשרויות

יחידות מינהל קשורות

  • לשכת מנכ"ל