לילך יונאי

לילך יונאי

תפקיד: מנהלת מחלקת רכש ומכרזים
טלפון: 08-8588193
שם מחלקה/צוות: מחלקת רכש והתקשרויות

יחידות מינהל קשורות

  • לשכת מנכ"ל