אפרת מצ'יקווה

אפרת מצ'יקווה

תפקיד: ממונה תקווה ישראלית, קשרי חוץ וקהילה
טלפון:
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • לשכת נשיא