אורלי סלב

אורלי סלב

תפקיד: רכזת מנהלית אגף תפעול
טלפון: 08-8588086
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • מחלקת תפעול ותשתיות