אילנית אלימלך

אילנית אלימלך

תפקיד: ראש יחידת משק
טלפון: 08-8588271
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • מחלקת תפעול ותשתיות