אריאלה ראוי ברודו

אריאלה ראוי ברודו

תפקיד: מנהלת פרויקטים באגף תפעול
טלפון:
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • מחלקת תפעול ותשתיות