שרון גל מירובסקי ציפרוט

שרון גל מירובסקי ציפרוט

תפקיד: מנהלת המכון אל"ה
טלפון: 072-2248533
שם מחלקה/צוות:
שעות קבלה:

יחידות מינהל קשורות

  • מכון אל"ה