דימיטרי מילר

דימיטרי מילר

תפקיד: ראש צוות תשתיות
טלפון: 08-8588546
שם מחלקה/צוות: תשתיות מיחשוב

יחידות מינהל קשורות

  • מערכות מידע