מורן ברדיצבסקי

מורן ברדיצבסקי

תפקיד: מ"מ ראש תחום מש"א (מינהל משרתי)
דוא"ל: moran_b@achva.ac.il
טלפון: 08-8588133
שם מחלקה/צוות:

יחידות מינהל קשורות

  • משאבי אנוש