מרכזת תכניות לימודים ופיתוח אקדמי - פרופ' ראיסה גוברמן

פרופ' ראיסה גוברמן
דוא"ל: glebov@achva.ac.il
פרופ' ראיסה גוברמן מונתה בשנה"ל תש"פ לרכזת תכניות לימודים ופיתוח אקדמי. לפני כן שימשה כדיקן בית הספר לחינוך.
פרופ' ראיסה גוברמן הייתה במשך שנים דיקן ביה"ס לחינוך. היא מרצה במכללה האקדמית אחוה ומלמדת בחוג למתמטיקה. תחומי המחקר שלה עוסקים בשתי סוגיות מרכזיות של החינוך המתמטי: פיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה וידע הנדרש למורים למתמטיקה. מחקרים אלה זכו במספר מענקי מחקר, ביניהם תמיכה של מכון מופ"ת, מרכז ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה, קרן המדען הראשי של משרד החינוך.
 

השכלה אקדמית

2008-- 2010: פוסט-דוקטורט, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך. המנחה: פרופ' רוזה לייקין. נושאי המחקר:
(a) Cultural and intercultural aspects of creativity in mathematics teaching
(b) Identification of mathematical creativity in 5th -6 th grade students
2001- 2007: תואר שלישי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה ללימודים בין-תחומיים. המנחה: פרופ' שלמה וינר, נושא הדיסרטציה: הקשר בין רמת התפתחות של החשיבה האריתמטית של פרחי הוראה לבין המצופה מהם בלמידה משמעותית.
1983- 1988: תואר שני במתמטיקה ובהוראתה, מכון פדגוגי גבוה ע"ש לנין, מוסקבה, הפקולטה למתמטיקה. נושא התיזה: הוראת הנושא מספרים מכוונים בכיתה חמישית עם שימוש באלמנטים ממתודיקה של ו. שטלוב. המנחה: פרופ' נ. צ'יקנצבה.
לצפייה בדף המרצה לדף המרצה מרכזת תכניות לימודים ופיתוח אקדמי - פרופ' ראיסה גוברמן