עדנה רובין

ד"ר עדנה רובין

תפקיד: רכזת אקדמית של סדנאות פלאו"ת
דוא"ל: edna_r@achva.ac.il
טלפון:
שם מחלקה/צוות:
שעות קבלה:

קישור לדף המרצה:עדנה רובין

יחידות מינהל קשורות