מעוף ומעשה

דבר המערכת וקול קורא
מעוף ומעשה הוא כתב עת אקדמי היוצא לאור הן ככתב עת מודפס והן כמקוון, מטעם המכללה האקדמית אחוה. כתב העת מפרסם מאמרים מקוריים בתחומי הדעת השונים הנקשרים לחינוך ומדע ומיועד למרצים וסטודנטים במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות.
כתב העת מעוף ומעשה נערך על פי הנהלים והכללים של כתבי עת מדעיים מובחרים והמאמרים המתפרסמים בו עוברים שיפוט אנונימי בידי מומחים בטרם קבלתם לפרסום. מערכת כתב העת החליטה שבכל גיליון יוקדש פרק מרכזי לתחום שייקבע מראש שאותו תלווה מערכת מומחים בתחום.

 • במאי 2012 פורסם גיליון 14 של כתב העת מעוף ומעשה שהוקדש כולו לנושא הוראה ולמידה בעידן האינטרנט וכלל תשעה מאמרים לאחר תהליכי שפוט מוקפדים.
 • במאי 2013 פורסם גיליון 15 של כתב העת שהוקדש כולו לנושא הערכה בחינוך, העורך האורח, פרופ' יצחק פרידמן.

הגיליון מביא לידי ביטוי את העובדה כי הערכה היא חלק בל ינותק משדה החינוך. ההחלטות הבולטות ביותר בנוגע להערכה בשדה החינוך התקבלו על-ידי כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל ("וועדת דברת"), שמונתה על ידי שרת החינוך במטרה לגבש מדיניות כללית עבור מערכת החינוך. לאחר דיונים רבים ופרסום דוח הוועדה בשנת 2004, נראה כי המלצותיה המשמעותיות והמיושמות ביותר נוגעות לתחום ההערכה בחינוך, ובעיקר לשלושה היבטים עיקריים:
המלצה אחת הייתה להקים גוף הערכה בלתי תלוי. ואכן, אחת התקנות שתיקן משרד החינוך בעקבות הדוח הייתה להקים את הראשות הארצית למדידה ולהערכה – ראמ"ה. כפי שמצוין באתר המרשתת (האינטרנט) שלה, ראמ"ה מגדירה את מטרתה כ"הערכה בשירות הלמידה" וכמיועדת לתרום לשיפור מערכת החינוך.
המלצה שנייה היא ההמלצה כי למורים תינתן הכשרה בתחומי המדידה וההערכה כחלק אינטגרלי מהכשרתם האקדמית. המלצה זו מיושמת זה מכבר בין כותלי המכללה האקדמית אחוה – מזה שני עשורים לימודים אלה הם חלק מהכשרתם של פרחי ההוראה לתואר ראשון ומהכשרתם של תלמידי התואר השני בבית הספר למִנהל מערכות חינוך מיום הקמתו.
ההמלצה השלישית דנה בהכשרה אקדמית של מומחים בתחום ההערכה כדי שישמשו רכזי ההערכה ומדידה בכל בית ספר ובכל מִנהל חינוך אזורי. גם המלצה זו ממומשת במכללה האקדמית אחוה הלכה למעשה – השנה נפתחה במכללה זו (במסגרת היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות) תכנית התמחות בהערכה ומדידה בית ספרית, בפיקוח ראמ"ה.

 • בפברואר 2014 פורסם גיליון 16 של כתב העת בנושא הכשרת מורים - יו"ר המערכת האורח: ד"ר רוני ריינגולד

התחומים שנקבעו לגיליונות הקרובים הם:

 • כתב עת משותף לציון שיתוף הפעולה האקדמי 2016-2015- מכללת אחוה ולמכללת WEELOCK / אוניברסיטת LESLEY בוסטון – באנגלית.
 • פוליטיקה וחינוך 2016-2017 - יו"ר מערכת המומחים: ד"ר דני שוורץ

אופן ההגשה
כתבי היד יוגשו באמצעות אתר כתב העת. יש למלא את פרטי המחבר/ים ולצרף את כתב היד בהתאם לכללי ה- APA , כקובץ אחד, לרבות:

 • שמות המחברים, תוארם ושיוכם האקדמי בעברית ובאנגלית (הללו יושמטו ע"י המערכת טרם שליחתו של המאמר לשפוט).
 • תקצירים בעברית ובאנגלית.
 • שמותיהם של שני קוראים, מומלצים על-ידי המחבר/ים, שנושא המאמר מצוי בתחום מומחיותם.
 • המאמר יוגש בגופן Arial, גודל 12, במרווח של שורה וחצי.
 • המאמר לא יעלה על 25 עמודים (כולל ביבליוגרפיה).
 • יש למעט בלוחות ובאיורים. לא יתפרסמו איורים צבעוניים.
 • לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לעורכת כתב העת ד"ר שרה זמיר sara_zamir@achva.ac.il