אחוות אחים: שותפות מכללה - בית ספר להתפתחות פרופסיונלית, מודל ייחודי בתכנית הכשרה בדגש דיסציפלינרי

מחבר/ים: 
ד"ר שוש מלאת
עמודים: 
1-20

״אחוות אחים״: שותפות מכללה-בית ספר להתפתחות פרופסיונלית

מודל ייחודי ״בתכנית הכשרה בדגש דיסציפלינרי״

תארנים: p.d.s, בית ספר מאמן/עמית, בית ספר ניסויי.

תקציר

רעיונות לשיתוף פעולה בין המכללה כמוסד המכשיר מורים לבין בית-הספר כמוסד המאפשר התנסות הביאו ליצירת תכנית בעלת מודל ייחודי, ניסויי עבור פרחי הוראה בהכשרה דיסציפלינרית. תכנית זו מאפשרת התנסות של המתכשרים להוראה בבית ספר מאמן.

הבסיס למודל זה הנו האמונה, שלבית הספר, המאפשר התנסות במצבים אותנטיים, יש תפקיד חשוב בהקנייתו של הידע הפדגוגי-פרקטי של המורה. המאמר מתאר את המסגרת הקונספטואלית לדגם ההתנסות המעשית בבית הספר המאמן (p.d.s) ואת הרציונל ל׳׳אחוות-אחים׳׳, שמה של התכנית שהוזכרה לעיל. כמו כן מודגשים ההיבטים המעשיים של השותפות בין המכללה לבין בית הספר ביישום המודל הייחודי להתפתחות פרופסיונלית בהוראה, כולל רפלקציה על ההתנסות ורפלקציה על השותפות בתום שנתיים של התנסות.

מבוא - התנסות מעשית בבית ספר מאמן

ההתנסות או העבודה המעשית, כפי שנהוג לכנותה, היא חלק בלתי נפרד וחשוב בתהליך הכשרת המורים לעתיד. באמצעותה ניתנת לסטודנט להוראה ההזדמנות לחבר בין הצד התיאורטי לצד המעשי. קיימים מספר דגמים לביצוע העבודה המעשית. (1981,Elbaz,1981 ; Kagan,1992 ; Wubbels, 2000 & Verloop ; Zeichner ; 2000,Goodman,1986 ; Darling-Hammond ; זיו, 1988 ; פרנקל, 1978).