בין עובדות היסטוריות לעקרונות פילוסופיים ־ על הבנת אופיו וטיבו של ההסבר ההיסטורי

מחבר/ים: 
דוד שחר
עמודים: 
30-34

בין עובדות היסטוריות לעקרונות פילוסופיים ־ על הבנת אופיו וטיבו של ההסבר ההיסטורי

דוד שחר

תארנים: אירוע היסטורי, עובדה היסטורית, אינטרפרטציה היסטורית, מקור היסטורי, תהליך היסטורי, פילוסופיה של ההיסטוריה, היסטוריזם, קדמה, עקיבויות היסטוריות.

תקציר

לעומת גישתו של ההיסטוריון "המקצועי" השוללת כל פילוסופיה של ההיסטוריה בסברה כי תפקידו של ההיסטוריון לתאר את העבר כהווייתו, יסודה של הגישה הפילוסופית באינטרפרטציה בהתאם לעקרונות מסוימים. לפי העקרונות האלה, כל המאורעות ההיסטוריים מאוחדים ברציפותם ומכוונים לתכלית מסוימת. בלי דבקות בהנחות יסוד פילוסופיות היה ההיסטוריון מסתפק בהרצאה כרונולוגית של מעשים, מאורעות ואישים בלי להבדיל בין עיקר לטפל, בין סיבה למסובב ובלי לגלות את רוח החיים שבאופני ההיסטוריה.

על-פי האמור, שתי גישות רווחות ביחס להסבר ההיסטורי, ואותן ננסה לבחון: גישה עובדתית שעיקרה בירור העובדות לביסוס ההסבר על טענות שהוכחו כאמיתיות, והגישה הפילוסופית המבקשת להחיל קריטריונים פילוסופיים. המאמר מבקש להראות שנתוני ההיסטוריה עשויים להתעצב לכלל עובדות בהתאם לתפיסות שונות, וההיסטוריה עצמה והרצאת הדברים ההיסטורית מציגות ריבוי של תפיסות וריבוי כיוונים. ומכאן, ההסבר ההיסטורי, מהימנותו של תיאור העבר וזכותו להיחשב כמשהו שהוא למעלה מכרוניקה יבשה, תלויים לא מעט בעקרונות היסוד הפילוסופיים והערכיים המנחים את ההיסטוריון.