דבר עורכת הגיליון

מאמר מצורף: 
מחבר/ים: 
ד"ר גילה קורץ
עמודים: 
ב-ג

הגיליון המיוחד של כתב העת "מעוף ומעשה" המוקדש להוראה ולמידה בעידן האינטרנט עוסק במשולש – חברה, חינוך ותקשוב. טכנולוגיות התקשוב, ובראשן רשת האינטרנט, מזמנות אפשרויות חדשות של למידה וחשיבה שלא התאפשרו קודם לכן. מקום הלמידה הגשמי מאבד מחשיבותו שכן הידע נגיש מכל מקום ואין חובת הגעה אל הכיתה הפיזית. כתוצאה מכך , זמן הלמידה ניתן להרחבה משמעותית ואף מתהוות אפשרויות למידה רבות פנים: למידה אישית, שיתופית וחברתית. אלה מקצת החידושים שרשת האינטרנט מזמנת לעובדי חינוך האחראים להכשרת דור העתיד בעידן חברת הידע.