המורה הטוב

מספר חוברת: 
13

אחוה- המכללה האקדמית לחינוך
מערכת כתב העת
יו"ר המערכת: ד"ר שרה פרמן דוא"ל saraf@macam.ac.il.

חברי המערכת (עפ"י סדר א"ב):
ד"ר מריטה ברבש, ד"ר לאה ברץ, ד"ר יעקב גרוס, ד"ר אירנה ולדימירסקי, פרופ' אלי זמסקי, ד"ר עזר כהנוב, ד"ר היידי פלביאן, פרופ' יצחק פרידמן, פרופ' נעמה צבר- בן יהושע, ד"ר עדנה רובין.

מערכת מומחית : המורה הטוב
יו"ר המערכת המומחית: פרופ' ישעיהו תדמור.
חברי המערכת המומחים (עפ"י סדר א"ב): ד"ר שוש מלאת,פרופ' נעמה צבר בן-יהושע,ד"ר רוני ריינגולד.
רכזת המערכת: הגב' חנה אבוחצירא.
עריכה לשונית והגהה עברית: ד"ר דן דורון.
עריכה לשונית והגהה באנגלית: מריון דומן.
עיצוב וסידור: דיקלה נסימי, נעה ליבו בן איון, היחידה לשיווק פרסום והוצאה לאור.
עיצוב כריכה: דגנית צור, היחידה לשיווק , פרסום והוצאה לאור, אחוה-המכללה האקדמית לחינוך.
הפקה: סברינה גבר, מנהלת היחידה לשיווק, פרסום והוצאה לאור, אחוה- המכללה האקדמית לחינוך.
הוצאה לאור: אחוה- המכללה האקדמית לחינוך.
דפוס: דפוס אילן.
ISSN: 0793-3355 © כל הזכויות שמורות
אחוה- המכללה האקדמית לחינוך
ד.נ. שקמים 7980400 , טל' 08-8588044
כתובתנו באינטרנט: https://www.achva.ac.il/category/library

שנת פרסום עברית: 
תש"ע
שנת פרסום לועזית: 
2010

תוכן עניינים

כותרת מחבר/ים עמודים מאמר מצורף
דבר העורכת ד"ר שרה פרמן א לצפיה במסמך pdf
דבר העורך דבר העורך ב לצפיה במסמך pdf
תוכן עניינים תוכן עניינים ג לצפיה במסמך pdf
המערכת המייעצת המערכת המייעצת ד לצפיה במסמך pdf
המשתתפים המשתתפים ה לצפיה במסמך pdf
מורה טוב בין הגיונות לאידיאולוגיה יורם הרפז 01-16 לצפיה במסמך pdf
"המורה הטוב", "התלמיד הטוב" ו"בית הספר הטוב" במציאות תרבותית גלובלית משה שנר 17-44 לצפיה במסמך pdf
המורה כמומחה למידה דורית טובין 45-70 לצפיה במסמך pdf
דמות המורה הטוב בתרבות הערבית יאסר עואד,ח'אולה זועבי, מחמוד חליל 71-94 לצפיה במסמך pdf
מדדים להערכתה של הוראה מיטבית בתחום הספרות ד"ר שרה האופטמן 95-133 לצפיה במסמך pdf
תחושת מסוגלות עצמית ואמפתיה אצל מורים המשלבים בכיתתם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מירב חן 134-165 לצפיה במסמך pdf
סטודנטים מצויינים-הכשרה יחודית-מורים מצויינים רמה קלויר 166-194 לצפיה במסמך pdf
אֶרוס בקשר החינוכי גבריאל בוקובזה 195-206 לצפיה במסמך pdf
השתקפותן של מערכות יחסים אינטימיות בין מורים לתלמידים בשלושה רומנים עבריים מודרניים לאה ברץ 207-227 לצפיה במסמך pdf
השתקפותו של דיוקן המורה הישראלי בראי הקולנוע נירית רייכל,איתמר רבן 228-272 לצפיה במסמך pdf
"מורה טוב" בהוראת אמנות הִשתנוּת תפיסות במאה ה-20 ד"ר מירי שטיינהרדט 273-308 לצפיה במסמך pdf
מעוף ומעשה- המורה הטוב - חוברת מס 13 - באנגלית ד"ר שרה פרמן 1-20 לצפיה במסמך pdf