נייר ושימושיו בשילוב הנושא מערכת ההובלה בצמחים

מחבר/ים: 
יעקב גרוס
עמודים: 
131-135

 הצעה להוראת הנושא "נייר ושימושיו" בשילוב עם הנושא "מערכת ההובלה בצמחים" בתוכנית הלימודים לחטיבה העליונה

יעקב גרוס

מבוא

תוכנית הלימודים לחטיבה העליונה כוללת את הנושא "מערכת ההובלה בצמחים". התהליכים המפורטים בתוכנית הם (להלן ציטוט): "מערכת ההובלה בצמחים - הובלת המים ללא משאבה. קליטת מים ומלחים מן הקרקע והובלת מוטמעים. העקרונות של הובלת המים בעצה ושיפה".

מטרת מאמר זה להראות כי התכונות של האלמנטים הטרכאריים, המאפשרות להם להוביל את המים בצמח ביעילות, הן גם אלה המקנות לנייר את תכונותיו העיקריות - מארג נימי חזק, גמיש ובעל יכולת גבוהה לקלוט מים ולהובילם. תוכנית הלימודים מדגישה את חשיבותם של יישומים טכנולוגיים של התהליכים הביולוגיים. לכן מומלץ בזה לעסוק בנייר ובשימושיו, בהמשך לתהליכי הובלת המים בצמח. להלן קווי המבנה והפעולה העיקריים של מערכת הובלת המים. בהמשך יתואר הקשר בין קווים אלה לתכונות הנייר ולשימושיו.