פרחי הוראה מתנסים בבית הספר: תכנית פרקטיקום בניהול ומה היא מאפשרת

מחבר/ים: 
ד"ר אתי גלעד
עמודים: 
21-42

ד״ר אתי גלעד

פרחי הוראה מתנסים בבית-הספר: תכנית פרקטיקום בניהול ומה היא מאפשרת

תארנים: בית-ספר כארגון, אבחון ארגוני, פיתוח ארגוני, גישה מערכתית, תכנית פרקטיקום בניהול.

תקציר

מעקב אחר תהליכי התפתחותה של מערכת החינוך בישראל מגלה שהמורה נדרש היום להתמודד עם אתגרים חברתיים וחינוכיים מורכבים יותר מבעבר. כמו-כן, הולכים ומתרבים תפקידי ריכוז וניהול בבתי-הספר ובקהילה. בשל תהליכים אלה מתחזק הצורך בפיתוחו של המורה כמנהיג היודע לזהות את זירת פעולתו הקרובה והרחוקה ולגייס את עצמותיה למימוש החזון החינוכי. מורים במערכות החינוך ומנהליהם נדרשים להוכיח את איכות התהליכים והתוצרים של ארגונם בפני לקוחותיהם הישירים והעקיפים. שינויים אלה מחייבים שינויים בהכשרת מורים בכלל ובהתנסות מעשית בפרט.

מאמר זה מתאר את המרכיבים הייחודיים של סדנת פרקטיקום בניהול, ובוחן את האפשרויות הגלומות בסדנה זו בכל הנוגע לסטודנטים. המאמר מתבסס על שני מקורות: תכנית החוג למנהל מערכות חינוך ותכנית סדנת פרקטיקום לניהול שנערכה במכללת ״אחווה״ בשנת הלימודים תשס״ד. ההתנסות בבית-הספר והקניית מיומנויות וכלים מתחום הניהול והארגון מאפשרים לסטודנטים ללמוד, להבין ולנתח את הארגון מזוויות ראייה שונות. פרקטיקום בניהול על-פי עקרונותיה של התפיסה המערכתית מאיר באור חדש את תפיסתם של הסטודנטים את בית-הספר כסביבת עבודה עתידית. לא עוד מורה-כיתה אלא מורה-בית-ספר. מורה שתפקידו אינו מצטמצם בהוראה בכיתה, אלא מורה אקטיבי, חלק מארגון, הנוטל חלק פעיל בחיי בית-הספר, בפיתוחו ובצמיחתו כארגון חינוכי.