השפעת תיווך באמצעות מחשב על רמת החשיבה האנאלוגית של ילדי הגן

מחבר/ים: 
עפרה ניר-גל
עמודים: 
10-21

השפעת תיווך באמצעות מחשב על רמת החשיבה האנאלוגית של ילדי הגן1

עפרה ניר-גל

תארנים: מחשב, תוכנה, הגיל הרך, ילדי גן, חשיבה אנאלוגית, תיווך ללמידה.

תקציר

מאמר זה מתאר ניסוי לשיפור רמת החשיבה האנאלוגית של ילדי הגן באמצעות שימוש בתוכנתמחשב לפיתוח החשיבה האנאלוגית המיישמת כמה מן המאפיינים הבסיסיים של תיווך מבוגר לילד (מאפייני תיווך המובנים לתוך הלומדה עצמה). בתוכנה זו נעשה ניסיון לשלב בתוכנית מחשב לגיל הרך כמה מן המאפיינים של עבודה עם ילדים, המוגדרים תיאורטית ואמפירית כעקרונות בסיסיים של תיווך מבוגר לילד. המטרה היתה לבדוק מהו הפוטנציאל הטמון בלומדה לגיל הרך המבוססת על עקרונות הלמידה המתווכת לקידומם הקוגניטיבי של הילדים. ההשערה היתה שילדים שישתמשו במחשב באמצעות תוכנה המבוססת על מאפיינים של תיווך אנושי, ישפרו את הישגיהם בהשוואה לילדים שישתמשו באותה התוכנה אך עם תיווך של מבוגר נוסף. המדגם כלל 120 ילדי גן, כולם ילידי הארץ בני -6 4.5. הממצאים מראים שחוץ מההבדל שנמצא בין שתי קבוצות הניסוי בתדירות גבוהה של "הפסקה לחשיבה" בניגוד ל״ניסוי וטעייה" לגבי "טיפול בתשובות שגויות", חוץ מההבדל הזה, שיפרו שתי קבוצות הניסוי, זו שנחשפה רק לפעילות בתוכנה המיישמת מאפיינים של תיווך, וזו שנחשפה לפעילות באותה התוכנה אך עם תיווך נוסף של מבוגר, באופן משמעותי את רמת החשיבה האנאלוגית, את יכולת ההפשטה ואת רמת הרפלקטיביות, בהשוואה לקבוצת הביקורת, ולא נמצאו הבדלים בין שתי קבוצות ניסוי אלה.